Ar Kai

course001
c001
c002
c003
link001
Lk001
Lk002
SGA 000

blank001

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

infor actibanner

 

 sep009    sep0010    sep0011    sep0012  
12 ตุลาคม 2561 อ.ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์
และ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีววิทยา        คณะวิทยาศาสตร์
นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   วิชาจุล-
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม(MIC3201)  ภาค 1
ปีการศึกษา  2561  เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
บำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรม  สินสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร....อ่านต่อ
 

21 ตุลาคม 2561 ทำอย่างไรให้แมวน้อยมี

สุขภาพดี และคนที่อยู่ในบ้านก็เป็นสุขด้วย

ก่อนอื่นเมื่อได้ลูกแมวมา ควรทำการกำจัด

เห็บหมัด ซึ่งจะเป็นตัวการนำไปสู่โรคต่างๆ

เช่นโลหิตจางในแมว พยาธิตัวตืด..อ่านต่อ

 

17 ตุลาคม 2561  บัณฑิตวิทยาลัย   มร.

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก-
ปริญญาโท ปีการศึกษา 2562..อ่านต่อ

  17 ตุลาคม 2561   ว่าด้วยเรื่องความสวย
ความงาม : ข่าวจากเพจ PPTV HD 36 

ข่าวน่าสนใจ   เป็นการรีวิวลอกสิวเสี้ยนที่
จมูกด้วยกาวตราช้าง....อ่านต่อ

 
 sep001    sep002    sep003    sep004  

26 กันยายน 61 คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่

ภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมโครงการจัดเลี้ยง
ขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ
ประจำปี 2561..อ่านต่อ

 

26 กันยายน 61  ประกาศทุนการศึกษา
มร.ประจำปีการศึกษา 2560

.....อ่านต่อ

 

1 ตุลาคม 2561 กิจกรรมร่วมลุ้นรับของ
รางวัลสุดพิเศษ 20 รางวัล
จาก
เพจ Bio_ram_official
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
..อ่านต่อ

 

 

18 October 2018 Ecological excursions
at Khao Yai National Park

 ....อ่านต่อ

 

 sep005    sep006    sep007    sep008  

 12  ตุลาคม  2561  อาจารย์ & เจ้าหน้าที่

ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มร.
ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล     เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต....อ่านต่อ

 

10 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร. เอก แสงวิเชียร
ให้เกียรติบรรยายกับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จ
การศึกษานำไปปรับใช้...อ่านต่อ

 

9  ตุลาคม 2561การสอบปฏิบัติการ แบบ

lab กริ๊ง...อ่านต่อ

 

3 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมสัมมนาระดับ

ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 61
...อ่านต่อ

 

 sep0013

 

 sep0014

 

 

 

 

 

11 กันยายน 61 ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร
ประธานคณะทำงาน     โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อพ.สธ.–ม.ร.& อ.ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์
เข้าร่วมการประชุม  กลุ่มมหาวิทยาลัยที่
สนองพระราชดำริ...อ่านต่อ

 

21​ กันยายน​ 61​ ผศ.ดร.กนกอร เรืองสว่าง​
นำนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา​ เข้าเยี่ยมชม
หอพรรณไม้​ กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​
และพันธุ์พืช....อ่านต่อ

 

 

 

 

 

HDFB banner re

 

 

clipr banne