Ar Kai004

course001
c001
c002
c003
link001
Lk001
Lk002
SGA 000
RU Ebook001
ebook ru

blank001

 

4  Untitled-1 2 3

07 มกราคม 2563 กำหนดการฝึกซ้อม
เเละพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่
45 คณะวิทยาศาสตร์ มร....อ่านต่อ

2 มกราคม 2563 รศ.ดร.วรรณา มุสิก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติ
มอบรางวัลให้กับคณาจารย์และนักวิจัย
หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มร....อ่านต่อ

 

27 ธันวาคม 2562 อ.ดร.มาฆมาส สุท-
ธาชีพ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ร่วม
อวยพรปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญ-
ทรัพย์...อ่านต่อ

25ธันวาคม2562 อ.ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และบุคลากรของ
ภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และต่อต้านสิ่งเสพติด
ครั้งที่ 2...อ่านต่อ

 

95569-new-year-text-font-yellow-for-happy-2020-lanterns 5 6  8

11 ธันวาคม 2562 กิจกรรม'ปีเก่าสุขใจ..

ปีใหม่สุขสันต์'ร่วมตอบคำถาม พร้อมร่วม
ลุ้นรับของรางวัล จากภาควิชาชีววิทยา
ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้ที่เพจ
Bio_ram_official ในวันที่ 10 มกรา 63
....อ่านต่อ

19 ธันวาคม 2562 รายการ RU Know?
จากสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มร.
ได้สัมภาษณ์ อ.ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยา-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง..อ่านต่อ

16ธันวาคม2562คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการ
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติ
-การวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์..อ่านต่อ

2 ธันวาคม 2562 ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายสัญญา มีสิม
และคณะนักวิจัยภาควิชาชีววิทยา ได้รับ
รางวัลชมเชยการประชุมวิชาการ...อ่านต่อ

 

 

 

HDFB banner re qr-code
    ติดตามข่าวสาร: ภาควิชาชีววิทยาอัปเดททุกวัน ก่อนใครได้ที่ Facbook:Bio_ram_official

 

 

 

clipr banne

<>